Tillit och respekt

En poddinspelning från utbildningsbolaget Wacano

Att äga eller inte, det är frågan

Intervju i Godmorgon världen i P1 den 21/4 med anledning av boken Äga, leva, dö.

Den goda byråkraten

Inspelat av Kompetensrådet 2011

Kan en ledare vara moralisk?

Hur bör du som chef förhålla dig till begrepp så som makt, samvete och lydnad för att kunna arbeta hållbart? Tomas Brytting ger dig ökad förståelse för hur begreppen påverkar dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. Publicerad av Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Inspelad i december 2016.

Moralisk Kompetens – Kritiskt Etiskt Tänkande

Tomas Brytting talar om vad det är som ger oss moralisk kompetens. Är det god byråkrati, värdegrund, samvete eller moraliska förebilder? Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.