Forskare

Jag startade min forskarkarriär med frågor kring organisering och disputerad på Handelshögskolan i Stockholm 1991 med avhandlingen Organizing In The Small Growing Firm – A Grounded Theory Approach.

Sedan dess har jag alltmer arbetat med företagsetiska frågor. Min  forskning har syftat till att undersöka spänningsfältet mellan etik och ekonomi, främst på organisations- och individnivå. Fokus har varit på frågan om vad ”moralisk kompetens” är och hur en sådan kompetens påverkas av organisationers utformning. Flera projekt kring detta har berört äldreomsorgens utformning och ledning.

Under senare år har jag intresserat mig mer och mer för existentiella frågor kopplade till våra ekonomiska liv. Vad innebär det att äga något? Vad innebär det att vara personligt närvarande och samtidigt hålla professionell distans?

Här hittar du fullständigt CV.