Välkommen

På gång just nu:

Lära från lärda är Sveriges största podcast för fackböcker. Där samtalar jag med Fredrik Hillerborg om Livets mening – frågan och svaren. Gå in och lyssna och få en inblick i boken. (https://larafranlarda.com/livets-mening-tomas-brytting/).

Vårens tre Tankar för dagen finns nu på Sveriges Radios hemsida. De handlar om vad som kan hända om staten inte kan skydda sin medborgare (20/5), om problemen med individuell hämnd ( 3/6) och om ansvarsfördelningen mellan forskare och politiker (17/6).

Måndag den 16/3 skulle jag ha varit på Gamla Stans Bokhandel för att prata om Livets mening – frågan och svaren. Det, liksom mycket annat, fick skjutas på framtiden då karantänvillkoren lättar. Jag ser fram emot nya tillfällen att träffa människor framöver. Välkomna då!

Boken Livets mening – frågan och svaren har nu – mars 2020 – kommit ut på Appell förlag. Jag är redaktör och medverkar med tre kapitel bland annat ett avslutande försök att ge Livets Mening ett signalement… Mina författarkollegor är Erik Blennberger (postumt), Carl-Reinhold Bråkenhielm, Johan Gärde, Mats J Hansson och Susanne Wigorts Yngvesson. Den lanseras på Ersta Sköndal Bräcke högskola den 6/4 med medverkan från författarna och med Anita Lagercrantz som moderator.

Den 13 november medverkade jag i Tankar för dagen (P1) med en reflektion om efterfrågesidans ansvar i det pågående knarkkriget. Det blev två Tankar till innan årskiftet, den 11/12 och på Juldagen den 25/12. De finns tillgängliga på Sveriges Radios hemsida.

Jag intervjuades av Sydsvenskan för en artikel i deras serie Saker och ting, publiserad 8 maj 2019.


En livepodd från Göteborgs stad om korruption: Lagen, magen, löpet – fotbollsbiljetter på köpet


Att äga eller inte äga, det är frågan. Intervju i P1, Godmorgon världen 21/4 angående den nya boken Äga, leva ,dö.


Den 17/3 medverkade jag i Filosofiska rummet, P1. Temat var Mänsklighetens undergång?


”Läsningen blir ett uppvaknande där man tänker på sina egna erfarenheter av hur saker och ting förmedlar värden”. Stefan Einhorn

Boken: Äga, leva, dö – från föremål till egodel, en moralisk betraktelse av tingen. kom ut våren 2019.

Hur vi lever med våra prylar är en fråga som engagerat mig i många år. I den här boken leker jag med en tankefigur jag kallar ”ägandets kemi”. Sammanför ett föremål med en ägare under vissa villkor så kan det hända att föremålet blir ett ”värdedon” eller till och med en ”egodel”. Det kan ge ditt liv en djupare mening och dig själv en existentiell identitet. Boken går att beställa här.

Läs mer om boken här.


Min senaste artikel är en anmälan av Jonna Bornemarks omtalade bok: Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas herravälde i Signum, nr 1, 2019


Jag har också fortsatt skriva om korruption, senast en artikel om ”bortförklaringar” i Rationalizing Deviances – Avoiding Responsibility, i Susanne Arvidssons: Challenges in Managing Sustainable Business, Palgrave Macmillan, 2019.