Vissa föremål blir en viktig del av vår identitet

Jag intervjuades av Sydsvenskan för en artikel i deras serie Saker och ting, publiserad 8 maj 2019.

Omsorgschefens moraliska kompetens

Artikel ur tidningen Äldreomsorg #1, 2017 Inom äldreomsorgen är det i vardagens sysslor som de moraliskt laddade situationerna finns. Vad värdighet och välbefinnande betyder visar sig i hur de boende kommer upp på morgonen, får sin mat, sköter sin hygien och tar sin dagliga medicin. Chefen ska också […]

Förtroendebegreppet i företagsekonomin

Hur förtroende (åter)skapas, är en nyckelfråga inför framtiden, som många, inte minst företagsledare, idag har anledning att tänka över nogsamt. Ett högt förtroende är positivt, det tycker de allra flesta. Riktigt varför det är bra, är däremot inte lika lätt att svara på. Syftet med denna artikel är […]