Korruption och faktaresistens

På bergssidan växer en tall. Vi fäster ett rep högt upp i en gren, knyter fast en tvärslå längst ner och börjar gunga. Jag är kanske 10-12 år och blir allt modigare. Till slut står jag högst uppe på berget och kastar mig ut. Det borde jag inte […]

The Anatomy of Fraud and Corruption

The Anatomy of Fraud and Corruption looks at how whole organizations behave when fraudand corruption occur, rather than focusing on the individual perpetrator as most fraud and corruption literature does. Drawing on real cases, the authors explore the organizational conditions that give rise to fraud and corruption and […]