Äga, leva, dö – från föremål till egodel

Kan föremål ge livet mening? Ja, under vissa villkor kan de ge dig självkänsla och livsmening; de kan bli egodelar och värdedon. Men för att nå dit måste du lära känna dig själv och dina ägodelar på djupet. Det krävs existentiell städning – och förmåga att skilja mellan […]

Chef i omsorgen – vardag, forskning, etik

Chefer inom omsorgen har ett viktigt och komplicerat uppdrag. I centrum står människor i en skör och utsatt fas i livet. Behov och budgetkrav ska mötas, arbetsgruppen och personalomsättningen är ofta stor och från många håll riktas kritiskt granskande blickar. I den här boken kompletteras intervjuer och vardagsbilder […]

Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden

Hur skall äldreomsorgen se ut? offentligt finansierad och kontrollerad, med inriktning på ett värdigt liv och välbefinnande, så långt råder enighet. Men det pågår en debatt om sådant som konkurrens, valfrihet, vinst effektivitet och kvalitet. Den här boken skapar klarhet i debatten genom att spegla kunskapsläget och ge […]

Etiken i butiken

Vad är sanning – i butiken? Har livet en mening – i butiken? Är människan fri – i butiken? Tre av mänsklighetens största frågor visar sig ha en förvånansvärt stor betydelse för att förstå vad som pågår i och omkring kunden i butiken. Men svaren på frågorna är […]

Chefsarbetets etik

Chefsarbetets etik tar upp etiskt laddade frågor. Vad innebär det att vara en rättvis chef? Får kravet på fler kvinnliga chefer motiveras med ökad lönsamhet, eller ska det grundas på mänskliga rättigheter? Får chefer tvinga medarbetare att sänka sina egna kvalitetskrav? Hur undviker chefen att drabbas av hybris? Författarna […]

The Anatomy of Fraud and Corruption

The Anatomy of Fraud and Corruption looks at how whole organizations behave when fraudand corruption occur, rather than focusing on the individual perpetrator as most fraud and corruption literature does. Drawing on real cases, the authors explore the organizational conditions that give rise to fraud and corruption and […]

Företagsetik

Varför skall jag vara god? Kan jag lära mig bli mer etisk? Är en organisation ansvarig eller är allt ansvar individuellt? Är det bara egoister som passar in i ekonomisk teori? Detta är exempel på frågor som på ett klargörande sätt behandlas i boken. Författaren tar upp detta […]

Tankar om pengar, kärlek och dårskap

Kan en ekonom vara moralisk? Är VD en mytologisk figur? Är kärlek en bra investering? Har Gud pengar? Alltför ofta styrett ekonomiskt synsätt över våra liv och alltför sällan törs ekonomerna diskutera livets stora frågor. Tankar om pengar, kärlek och dårskap är en bok som försöker ställa detta […]

Att vara som Gud? – moralisk kompetens i arbetslivet

Vad är moralisk kompetens i arbetslivet, det vill säga individers förmåga att hantera moraliskt bjudande situationer? Är det möjligt att skapa förutsättningar inom en organisation för att medarbetare skall kunna agera med hög moralisk kompetens? Brytting, Tomas, Att vara som Gud? – Moralisk kompetens i arbetslivet, Liber, 2001.

Förnuft och känsla – om organisering för att må bra

Vad är egentligen ett gott liv, och vad har organisering med det att göra? Springet mellan jobbet, knattelaget, kören, föräldrakooperativet, dansklubben, banken och ICA-affären, kan det bli ett ”gott liv”? Den här boken svarar jakande. Om samvaron med organisationerna omkring oss blev mer balanserad, skulle vi må bättre. […]