Lagen, magen, löpet – fotbollsbiljetter på köpet?

Vad är korruption egentligen? Vad ligger bakom ett korruptionsbeteende och vad kan offentliga myndigheter samt företag göra för att motverka korruption? I andra avsnittet av Göteborgs stads livepoddserie Inköpsresan samtalar Tomas Brytting, forskare inom organisationsetik, Mattias Hedberg, Chief Compliance Officer på Atea och Fredrik Rogö, upphandlingsjurist på Inköp […]

Förtroendebegreppet i företagsekonomin

Hur förtroende (åter)skapas, är en nyckelfråga inför framtiden, som många, inte minst företagsledare, idag har anledning att tänka över nogsamt. Ett högt förtroende är positivt, det tycker de allra flesta. Riktigt varför det är bra, är däremot inte lika lätt att svara på. Syftet med denna artikel är […]

Etiken i butiken

Vad är sanning – i butiken? Har livet en mening – i butiken? Är människan fri – i butiken? Tre av mänsklighetens största frågor visar sig ha en förvånansvärt stor betydelse för att förstå vad som pågår i och omkring kunden i butiken. Men svaren på frågorna är […]

The Anatomy of Fraud and Corruption

The Anatomy of Fraud and Corruption looks at how whole organizations behave when fraudand corruption occur, rather than focusing on the individual perpetrator as most fraud and corruption literature does. Drawing on real cases, the authors explore the organizational conditions that give rise to fraud and corruption and […]

Företagsetik

Varför skall jag vara god? Kan jag lära mig bli mer etisk? Är en organisation ansvarig eller är allt ansvar individuellt? Är det bara egoister som passar in i ekonomisk teori? Detta är exempel på frågor som på ett klargörande sätt behandlas i boken. Författaren tar upp detta […]

Svensk organisationsetisk forskning åren 2002-2007

”Etikvågentycks ha kommit för att stanna”. Bildspråket i det citatet svajar betänkligt men kanske just därför lyckas det också fånga dagens språkliga osäkerhet. Etik är inne – men vad betyder det? Vilka begrepp ska vi använda när vi tar oss an etiska frågor i vardagen? Vilka är de […]

Svensk företagsekonomisk forskning 1995-2001

Etik och ekonomi möts i praktiken. Vilka frågor uppstår i mötet? Vilken forskning finns? Vilka är de outforskade områdena? Den här rapporten innehåller en sammanställning av all företagsetisk forskning i Sverige publicerad mellan åren 1995 – 2001, komplett med korta sammanfattningar och fullständiga referenser. Den riktar sig till […]