Svensk företagsekonomisk forskning 1995-2001

Etik och ekonomi möts i praktiken. Vilka frågor uppstår i mötet? Vilken forskning finns? Vilka är de outforskade områdena?

Den här rapporten innehåller en sammanställning av all företagsetisk forskning i Sverige publicerad mellan åren 1995 – 2001, komplett med korta sammanfattningar och fullständiga referenser. Den riktar sig till forskare, studenter som söker forskningsfrågor, till praktiker som söker förklaringsmodeller och analysverktyg, och till alla dem som vill skaffa sig en överblick över det företagsetiska forskningsfältet i Sverige.

Brytting, Tomas & Nicklas Egels , Svensk företagsekonomisk forskning 1995 – 2001, bokförlaget Bas, 2004.