Moral i verksamhet – ett etiskt perspektiv på företag och arbete

Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse, för andra leder det till osäkerhet. Därför har etikdebatten kommit igång.

Att kunna hantera moraliska konflikter på ett konstruktivt sät blir allt viktigare i arbetslivet. Boken handlar om hur man kan utveckla moralisk kompetens mot bakgrund av skilda organisationstraditioner.

Brytting, Tomas, Hans De Geer och Gunilla Silfverberg, Moral i verksamhet, Natur och kultur, 1993