Omsorgschefens moraliska kompetens

Artikel ur tidningen Äldreomsorg #1, 2017 Inom äldreomsorgen är det i vardagens sysslor som de moraliskt laddade situationerna finns. Vad värdighet och välbefinnande betyder visar sig i hur de boende kommer upp på morgonen, får sin mat, sköter sin hygien och tar sin dagliga medicin. Chefen ska också […]