Kan en ledare vara moralisk?

Hur bör du som chef förhålla dig till begrepp så som makt, samvete och lydnad för att kunna arbeta hållbart? Tomas Brytting ger dig ökad förståelse för hur begreppen påverkar dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. Publicerad av Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Inspelad i december 2016.

#metoo och det civila motståndet

Tusentals kvinnor vittnar om övergrepp och tiotusentals skriker ut att nu får det vara nog! Dag för dag ansluter sig kvinnor i olika branscher och samhällssektorer till #metoo-rörelsen. Ja, det kallas en rörelse, med all rätt, för det är ingen organisation. Det finns ingen planerande och styrande hierarki. […]

Chef i omsorgen – vardag, forskning, etik

Chefer inom omsorgen har ett viktigt och komplicerat uppdrag. I centrum står människor i en skör och utsatt fas i livet. Behov och budgetkrav ska mötas, arbetsgruppen och personalomsättningen är ofta stor och från många håll riktas kritiskt granskande blickar. I den här boken kompletteras intervjuer och vardagsbilder […]

Chefsarbetets etik

Chefsarbetets etik tar upp etiskt laddade frågor. Vad innebär det att vara en rättvis chef? Får kravet på fler kvinnliga chefer motiveras med ökad lönsamhet, eller ska det grundas på mänskliga rättigheter? Får chefer tvinga medarbetare att sänka sina egna kvalitetskrav? Hur undviker chefen att drabbas av hybris? Författarna […]

Förnuft och känsla – om organisering för att må bra

Vad är egentligen ett gott liv, och vad har organisering med det att göra? Springet mellan jobbet, knattelaget, kören, föräldrakooperativet, dansklubben, banken och ICA-affären, kan det bli ett ”gott liv”? Den här boken svarar jakande. Om samvaron med organisationerna omkring oss blev mer balanserad, skulle vi må bättre. […]