Omsorgschefens moraliska kompetens

Artikel ur tidningen Äldreomsorg #1, 2017 Inom äldreomsorgen är det i vardagens sysslor som de moraliskt laddade situationerna finns. Vad värdighet och välbefinnande betyder visar sig i hur de boende kommer upp på morgonen, får sin mat, sköter sin hygien och tar sin dagliga medicin. Chefen ska också […]

Chef i omsorgen – vardag, forskning, etik

Chefer inom omsorgen har ett viktigt och komplicerat uppdrag. I centrum står människor i en skör och utsatt fas i livet. Behov och budgetkrav ska mötas, arbetsgruppen och personalomsättningen är ofta stor och från många håll riktas kritiskt granskande blickar. I den här boken kompletteras intervjuer och vardagsbilder […]

Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden

Hur skall äldreomsorgen se ut? offentligt finansierad och kontrollerad, med inriktning på ett värdigt liv och välbefinnande, så långt råder enighet. Men det pågår en debatt om sådant som konkurrens, valfrihet, vinst effektivitet och kvalitet. Den här boken skapar klarhet i debatten genom att spegla kunskapsläget och ge […]