Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden

Hur skall äldreomsorgen se ut? offentligt finansierad och kontrollerad, med inriktning på ett värdigt liv och välbefinnande, så långt råder enighet. Men det pågår en debatt om sådant som konkurrens, valfrihet, vinst effektivitet och kvalitet.

Den här boken skapar klarhet i debatten genom att spegla kunskapsläget och ge röst åt personer med olika uppfattningar: ledande politiker, ägare och chefer i vårdgivande organisationer, inflytelserika branchföreträdare, ledarskribenter och forskare. Boken innehåller också en granskning av hållbarheten i argumenten.

Boken visar spännvidden i en av vårtidsstora samhällsfrågor och bör läsas av alla som vill bilda sig en egen uppfattning i frågor om äldreomsorgens praktik och framtid.

Blennberger, Erik och Tomas Brytting (red.), Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden, Carlssons bokförlag, 2014