Den goda byråkraten

Inspelat av Kompetensrådet 2011

Kan en ledare vara moralisk?

Hur bör du som chef förhålla dig till begrepp så som makt, samvete och lydnad för att kunna arbeta hållbart? Tomas Brytting ger dig ökad förståelse för hur begreppen påverkar dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. Publicerad av Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Inspelad i december 2016.

Moralisk Kompetens – Kritiskt Etiskt Tänkande

Tomas Brytting talar om vad det är som ger oss moralisk kompetens. Är det god byråkrati, värdegrund, samvete eller moraliska förebilder? Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Chef i omsorgen – vardag, forskning, etik

Chefer inom omsorgen har ett viktigt och komplicerat uppdrag. I centrum står människor i en skör och utsatt fas i livet. Behov och budgetkrav ska mötas, arbetsgruppen och personalomsättningen är ofta stor och från många håll riktas kritiskt granskande blickar. I den här boken kompletteras intervjuer och vardagsbilder […]

Chefsarbetets etik

Chefsarbetets etik tar upp etiskt laddade frågor. Vad innebär det att vara en rättvis chef? Får kravet på fler kvinnliga chefer motiveras med ökad lönsamhet, eller ska det grundas på mänskliga rättigheter? Får chefer tvinga medarbetare att sänka sina egna kvalitetskrav? Hur undviker chefen att drabbas av hybris? Författarna […]

The Anatomy of Fraud and Corruption

The Anatomy of Fraud and Corruption looks at how whole organizations behave when fraudand corruption occur, rather than focusing on the individual perpetrator as most fraud and corruption literature does. Drawing on real cases, the authors explore the organizational conditions that give rise to fraud and corruption and […]

Företagsetik

Varför skall jag vara god? Kan jag lära mig bli mer etisk? Är en organisation ansvarig eller är allt ansvar individuellt? Är det bara egoister som passar in i ekonomisk teori? Detta är exempel på frågor som på ett klargörande sätt behandlas i boken. Författaren tar upp detta […]

Att vara som Gud? – moralisk kompetens i arbetslivet

Vad är moralisk kompetens i arbetslivet, det vill säga individers förmåga att hantera moraliskt bjudande situationer? Är det möjligt att skapa förutsättningar inom en organisation för att medarbetare skall kunna agera med hög moralisk kompetens? Brytting, Tomas, Att vara som Gud? – Moralisk kompetens i arbetslivet, Liber, 2001.

Moral i verksamhet – ett etiskt perspektiv på företag och arbete

Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse, för andra leder det till osäkerhet. Därför har etikdebatten kommit igång. Att kunna hantera moraliska konflikter på ett konstruktivt sät blir allt viktigare i arbetslivet. Boken handlar om hur […]