Chef i omsorgen – vardag, forskning, etik

Chefer inom omsorgen har ett viktigt och komplicerat uppdrag. I centrum står människor i en skör och utsatt fas i livet. Behov och budgetkrav ska mötas, arbetsgruppen och personalomsättningen är ofta stor och från många håll riktas kritiskt granskande blickar.

I den här boken kompletteras intervjuer och vardagsbilder med bidrag från forskningen och etiska resonemang. Läsaren möter flera olika – ibland motsatta – beskrivningar av chefsrollens villkor. Boken stimulerar på det sättet till egen reflektion, ger en ökad självförståelse och visar på olika utvecklingsmöjligheter.

Boken Chef i omsorgen – Vardag, forskning, etik vänder sig till chefer inom äldreomsorgen, men passar också för andra delar av omsorgen. Boken vänder sig även till studerande inom ämnet.

Författarna presenterar boken här (video).

Brytting, Tomas och Erik Blennberger (Red.), Chef i omsorgen, Gothia fortbilning AB, 2015.