Äga, leva, dö – från föremål till egodel

Kan föremål ge livet mening? Ja, under vissa villkor kan de ge dig självkänsla och livsmening; de kan bli egodelar och värdedon. Men för att nå dit måste du lära känna dig själv och dina ägodelar på djupet. Det krävs existentiell städning – och förmåga att skilja mellan det meningsfulla och det triviala. Äga, leva, dö bjuder på inblickar i filosofi och psykologi, asketiska traditioner, existentiell marknadsföring, frivillig enkelhet och mycket annat.

”Läsningen blir ett uppvaknande där man tänker på sina egna erfarenheter av hur saker och ting förmedlar värden.”  Stefan Einhorn, professor i molekulär onkologi, Karolinska Institutet.

”Det här är en bok som behandlar ett ämne alla behöver samtala om. Den fyller ett tomrum.” Britt-Marie Ternestedt, Professor emerita i omvårdnad/palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola

”En föredömlig kombination av akademisk kvalitet och en ambition att tala till en bredare publik. En intressant bok med stort allmänintresse.” Bengt Kristensson Uggla, Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi.

En intervju med anledning av boken gjordes av Gomorron världen,P1.

Boken recenserades i Göteborgsposten 5/5 2019

Boken kan beställas på Adlibris eller på Bokus.

Brytting, Tomas,  Äga, leva, dö – att umgås med föremål, Appell, 2019.