#metoo och det civila motståndet

Tusentals kvinnor vittnar om övergrepp och tiotusentals skriker ut att nu får det vara nog! Dag för dag ansluter sig kvinnor i olika branscher och samhällssektorer till #metoo-rörelsen. Ja, det kallas en rörelse, med all rätt, för det är ingen organisation. Det finns ingen planerande och styrande hierarki. […]

Förnuft och känsla – om organisering för att må bra

Vad är egentligen ett gott liv, och vad har organisering med det att göra? Springet mellan jobbet, knattelaget, kören, föräldrakooperativet, dansklubben, banken och ICA-affären, kan det bli ett ”gott liv”? Den här boken svarar jakande. Om samvaron med organisationerna omkring oss blev mer balanserad, skulle vi må bättre. […]