Förnuft och känsla – om organisering för att må bra

Vad är egentligen ett gott liv, och vad har organisering med det att göra? Springet mellan jobbet, knattelaget, kören, föräldrakooperativet, dansklubben, banken och ICA-affären, kan det bli ett ”gott liv”?

Den här boken svarar jakande. Om samvaron med organisationerna omkring oss blev mer balanserad, skulle vi må bättre. Om organisationer utformades efter idealen i den här boken skulle vi känna oss tryggare och ha bättre ordning och reda i tillvaron. Vi skulle också känna oss mer kompetenta att prioritera rätt. Med färre energitjuvar i vardagen skulle vi må bättre och, trots mångfalden av organisationer, ha ett bättre utgångsläge att också skapa en meningsfull helhet av livet. Stora ord i en liten skrift, men vi vågar hoppas att ”även en liten nyckel kan öppna en stor dörr”!”

Nyckeln heter:

  • KÄRLEK – att se varandra
  • RATIONALITET – kunskap och logik
  • AUKTORITET – samordning och handlingskraft
  • MENING – känslan av identitet och meningsfullhet

Brytting, Tomas : Alf Westelius, Ann-Sofie Westelius. Förnuft och känsla, Moral Space, 2004