Att vara som Gud? – moralisk kompetens i arbetslivet

Vad är moralisk kompetens i arbetslivet, det vill säga individers förmåga att hantera moraliskt bjudande situationer? Är det möjligt att skapa förutsättningar inom en organisation för att medarbetare skall kunna agera med hög moralisk kompetens?

Brytting, Tomas, Att vara som Gud? – Moralisk kompetens i arbetslivet, Liber, 2001.