Etiken i butiken

Vad är sanning – i butiken?

Har livet en mening – i butiken?

Är människan fri – i butiken?

Tre av mänsklighetens största frågor visar sig ha en förvånansvärt stor betydelse för att förstå vad som pågår i och omkring kunden i butiken. Men svaren på frågorna är många och hur de kombineras har en avgörande betydelse för den enskilda butikens särprägel.

Författaren visar även hur alla butiker och andra marknadsplatser vilar på värderingsmässiga kompromisser. Såväl frihet som trygghet, moralisk stolthet och pragmatisk hänsyn är viktiga värden men alla kan inte uppnås på en och samma gång. Balansen mellan dem förändras dessutom ständigt. Att förstå etiken i butiken är därför nödvändigt för alla som vill tränga närmare in i Marknadens hjärta.

Boken finns recenserad av Magnus Fronstensson i tidskriften Organisation & Samhälle. Läs här.

Brytting, Tomas, Etiken i butiken, Liber, 2014. Hederpris vid utdelningen av Årets marknadsföringsbok, 2014.