Omsorgschefens moraliska kompetens

Artikel ur tidningen Äldreomsorg #1, 2017

Inom äldreomsorgen är det i vardagens sysslor som de moraliskt laddade situationerna finns. Vad värdighet och välbefinnande betyder visar sig i hur de boende kommer upp på morgonen, får sin mat, sköter sin hygien och tar sin dagliga medicin. Chefen ska också hantera under- eller överpresterande personal, missbruk, utmattning, konflikter, rationaliseringar, oegentligheter och mycket annat. Komplexa krav. Så vad ska en moraliskt kompetent chef göra?

Här finns hela artikeln som PDF.