Vissa föremål blir en viktig del av vår identitet

Jag intervjuades av Sydsvenskan för en artikel i deras serie Saker och ting, publiserad 8 maj 2019.

Tillit och respekt

En poddinspelning från utbildningsbolaget Wacano

Lagen, magen, löpet – fotbollsbiljetter på köpet?

Vad är korruption egentligen? Vad ligger bakom ett korruptionsbeteende och vad kan offentliga myndigheter samt företag göra för att motverka korruption? I andra avsnittet av Göteborgs stads livepoddserie Inköpsresan samtalar Tomas Brytting, forskare inom organisationsetik, Mattias Hedberg, Chief Compliance Officer på Atea och Fredrik Rogö, upphandlingsjurist på Inköp […]

Att äga eller inte, det är frågan

Intervju i Godmorgon världen i P1 den 21/4 med anledning av boken Äga, leva, dö.

Den goda byråkraten

Inspelat av Kompetensrådet 2011

Omsorgschefens moraliska kompetens

Artikel ur tidningen Äldreomsorg #1, 2017 Inom äldreomsorgen är det i vardagens sysslor som de moraliskt laddade situationerna finns. Vad värdighet och välbefinnande betyder visar sig i hur de boende kommer upp på morgonen, får sin mat, sköter sin hygien och tar sin dagliga medicin. Chefen ska också […]

En gemensam nationaldag

Idag fladdrar flaggorna! Vi firar Sveriges nationaldag och ska man prata i radio måste man veta vad man talar om. Själv var jag lite osäker på saken. Därför vände jag mig till den allvetande encyklopedin på nätet. Jag bad henne tala om vad en nation egentligen är. Hon […]

Kan en ledare vara moralisk?

Hur bör du som chef förhålla dig till begrepp så som makt, samvete och lydnad för att kunna arbeta hållbart? Tomas Brytting ger dig ökad förståelse för hur begreppen påverkar dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. Publicerad av Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Inspelad i december 2016.

Moralisk Kompetens – Kritiskt Etiskt Tänkande

Tomas Brytting talar om vad det är som ger oss moralisk kompetens. Är det god byråkrati, värdegrund, samvete eller moraliska förebilder? Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Förtroendebegreppet i företagsekonomin

Hur förtroende (åter)skapas, är en nyckelfråga inför framtiden, som många, inte minst företagsledare, idag har anledning att tänka över nogsamt. Ett högt förtroende är positivt, det tycker de allra flesta. Riktigt varför det är bra, är däremot inte lika lätt att svara på. Syftet med denna artikel är […]