#metoo och det civila motståndet

Tusentals kvinnor vittnar om övergrepp och tiotusentals skriker ut att nu får det vara nog! Dag för dag ansluter sig kvinnor i olika branscher och samhällssektorer till #metoo-rörelsen. Ja, det kallas en rörelse, med all rätt, för det är ingen organisation. Det finns ingen planerande och styrande hierarki. […]

Korruption och faktaresistens

På bergssidan växer en tall. Vi fäster ett rep högt upp i en gren, knyter fast en tvärslå längst ner och börjar gunga. Jag är kanske 10-12 år och blir allt modigare. Till slut står jag högst uppe på berget och kastar mig ut. Det borde jag inte […]

Digital har du varit – digital skall du åter varda

Hjalmar Söderberg skrev om själens rädsla inför ensamheten. Han påstod att om vi inte kan bli älskade så vill vi åtminstone bli fruktade, kanske till och med föraktade. Ibland tänker jag att den där rädslan för att inte vara sedd, den kan vara drivkraften också bakom aktiviteten på […]

Äga, leva, dö – från föremål till egodel

Kan föremål ge livet mening? Ja, under vissa villkor kan de ge dig självkänsla och livsmening; de kan bli egodelar och värdedon. Men för att nå dit måste du lära känna dig själv och dina ägodelar på djupet. Det krävs existentiell städning – och förmåga att skilja mellan […]

Chef i omsorgen – vardag, forskning, etik

Chefer inom omsorgen har ett viktigt och komplicerat uppdrag. I centrum står människor i en skör och utsatt fas i livet. Behov och budgetkrav ska mötas, arbetsgruppen och personalomsättningen är ofta stor och från många håll riktas kritiskt granskande blickar. I den här boken kompletteras intervjuer och vardagsbilder […]

Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden

Hur skall äldreomsorgen se ut? offentligt finansierad och kontrollerad, med inriktning på ett värdigt liv och välbefinnande, så långt råder enighet. Men det pågår en debatt om sådant som konkurrens, valfrihet, vinst effektivitet och kvalitet. Den här boken skapar klarhet i debatten genom att spegla kunskapsläget och ge […]

Etiken i butiken

Vad är sanning – i butiken? Har livet en mening – i butiken? Är människan fri – i butiken? Tre av mänsklighetens största frågor visar sig ha en förvånansvärt stor betydelse för att förstå vad som pågår i och omkring kunden i butiken. Men svaren på frågorna är […]

Chefsarbetets etik

Chefsarbetets etik tar upp etiskt laddade frågor. Vad innebär det att vara en rättvis chef? Får kravet på fler kvinnliga chefer motiveras med ökad lönsamhet, eller ska det grundas på mänskliga rättigheter? Får chefer tvinga medarbetare att sänka sina egna kvalitetskrav? Hur undviker chefen att drabbas av hybris? Författarna […]

The Anatomy of Fraud and Corruption

The Anatomy of Fraud and Corruption looks at how whole organizations behave when fraudand corruption occur, rather than focusing on the individual perpetrator as most fraud and corruption literature does. Drawing on real cases, the authors explore the organizational conditions that give rise to fraud and corruption and […]

Företagsetik

Varför skall jag vara god? Kan jag lära mig bli mer etisk? Är en organisation ansvarig eller är allt ansvar individuellt? Är det bara egoister som passar in i ekonomisk teori? Detta är exempel på frågor som på ett klargörande sätt behandlas i boken. Författaren tar upp detta […]