Tankar om pengar, kärlek och dårskap

Kan en ekonom vara moralisk? Är VD en mytologisk figur? Är kärlek en bra investering? Har Gud pengar? Alltför ofta styrett ekonomiskt synsätt över våra liv och alltför sällan törs ekonomerna diskutera livets stora frågor. Tankar om pengar, kärlek och dårskap är en bok som försöker ställa detta […]

Att vara som Gud? – moralisk kompetens i arbetslivet

Vad är moralisk kompetens i arbetslivet, det vill säga individers förmåga att hantera moraliskt bjudande situationer? Är det möjligt att skapa förutsättningar inom en organisation för att medarbetare skall kunna agera med hög moralisk kompetens? Brytting, Tomas, Att vara som Gud? – Moralisk kompetens i arbetslivet, Liber, 2001.

Förnuft och känsla – om organisering för att må bra

Vad är egentligen ett gott liv, och vad har organisering med det att göra? Springet mellan jobbet, knattelaget, kören, föräldrakooperativet, dansklubben, banken och ICA-affären, kan det bli ett ”gott liv”? Den här boken svarar jakande. Om samvaron med organisationerna omkring oss blev mer balanserad, skulle vi må bättre. […]

Svensk organisationsetisk forskning åren 2002-2007

”Etikvågentycks ha kommit för att stanna”. Bildspråket i det citatet svajar betänkligt men kanske just därför lyckas det också fånga dagens språkliga osäkerhet. Etik är inne – men vad betyder det? Vilka begrepp ska vi använda när vi tar oss an etiska frågor i vardagen? Vilka är de […]

Svensk företagsekonomisk forskning 1995-2001

Etik och ekonomi möts i praktiken. Vilka frågor uppstår i mötet? Vilken forskning finns? Vilka är de outforskade områdena? Den här rapporten innehåller en sammanställning av all företagsetisk forskning i Sverige publicerad mellan åren 1995 – 2001, komplett med korta sammanfattningar och fullständiga referenser. Den riktar sig till […]

Moral i verksamhet – ett etiskt perspektiv på företag och arbete

Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse, för andra leder det till osäkerhet. Därför har etikdebatten kommit igång. Att kunna hantera moraliska konflikter på ett konstruktivt sät blir allt viktigare i arbetslivet. Boken handlar om hur […]